Skift mellem indsætningstilstand og overskrivningstilstand

Med tastaturet:

Tryk Indsæt for at skifte mellem overskrivningstilstand og indsætningstilstand. Den aktuelle tilstand bliver vist på statuslinjen.

Med musen:

På statuslinjen, klik på området som angiver den aktuelle tilstand for at skifte til en anden tilstand:

Tastaturkommandoer