Håndtere Skabeloner

Dialogen Skabeloner gør det let at administrere skabeloner samt at starte et nyt dokument ved hjælp af en skabelon.

For at tilgå denne kommando...

Vælg menu Filer - Ny(t) – Skabeloner.

Vælg menu Filer – Skabeloner – Håndter Skabeloner.

Indtast +Skift+N i et hvilket som helst LibreOffice-modul.

Klik på knappen Skabeloner i Startcenter.

Vælg en skabelontype fra knappen Skabeloner i Startcenter.


Skabeloner gemmer redigeringstid ved at starte nye dokumenter med fyldt indhold og formatering. Skabelon-håndteringen giver dig mulighed for at få adgang til og organisere skabeloner i LibreOffice.

LibreOffice leveres med et sæt indbyggede skabeloner, der kan bruges til at oprette dokumenter, præsentationer, regneark eller tegninger. Du kan bruge skabeloner, der er tilgængelige i skabelonadministratoren, oprette dine egne skabeloner eller søge online for yderligere skabeloner.

Noteikon

Hvis du har åbnet LibreOffice startcenter og endnu ikke har åbnet et dokument eller et program, kan skabelonhåndteringen få anderledes adgang. Ctrl-Skift-N åbner stadig skabelonhåndteringen, men den kan også fås ved at vælge Skabeloner fra venstre sidepanel og derefter vælge Administrer skabeloner.


Hovedvindue - Skabelonvalg

Forhåndsvisninger af tilgængelige skabeloner vises i hovedvinduet baseret på dine søge- og filtreringsvalg. Dobbeltklik på et skabelonikon for at åbne et nyt dokument med indholdet og formateringen fra skabelonen.

Søg

Du kan søge efter en skabelon ved at indtaste tekst i søgefeltet øverst til venstre. Hovedvinduet viser de fundne skabeloner.

Filter

Du kan filtrere efter alle programmer, dokumenter, regneark eller tegninger ved at vælge en indstilling fra rullemenuen i topcentret. Hovedvinduet viser de filtrerede skabeloner.

Kategorier

Kategorier er mapper, hvor du placerer dine skabeloner. Du kan vælge fra standardkategorierne Mine skabeloner, Forretningskorrespondance, MediaWiki, Andre forretningsdokumenter, Personlig korrespondance og Dokumenter, Præsentationer eller Typografier. Du kan oprette nye kategorier til personlig brug. Brug knappen Indstillinger i skabelonhåndteringen til at oprette en ny kategori.

Noteikon

Kategorier inden for en kategori er ikke tilladt.


Noteikon

For at tilføje skabeloner til en anden kategori end Mine skabeloner , skal du vælge - LibreOffice - Stier, og indtaste stien.


Indstillinger

Klik på ikonet Indstillinger nederst til venstre for at åbne menuen Indstillinger. Indstillingerne opretter en ny kategori, Slet kategori eller Opdater. Hvis en standardskabelon for nye dokumenter er blevet ændret, er en yderligere mulighed tilgængelig for at nulstille fabriksstandardskabelonen .

Gennemse Online-skabeloner

For at søge efter flere skabeloner online klik på ikonet "Gennemse online skabeloner" nederst til venstre for at åbne et browservindue og søge efter skabeloner på https://templates.libreoffice.org.

Åbn

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik, og vælg derefter Åbn, tryk Enter eller dobbeltklik for at åbne et nyt dokument ved hjælp af denne skabelon.

Redigere

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik, og vælg derefter Rediger for at redigere skabelonen. Denne funktion er kun tilgængelig for skabeloner, der ikke er indbygget.

Indstil som Standard

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik og vælg derefter Indstil som standard for at indstille skabelonen som standardskabelon. Dette vil medføre, at der vises et grønt kryds i skabelonen, og skabelonen bliver automatisk indlæst, når et nyt dokument oprettes ved hjælp af det tilsvarende program.

Tipikon

Referere til Standard-skabelonen


Omdøb

Vælg en skabelon i hovedvinduet og højreklik og vælg derefter Omdøb for at omdøbe skabelonen. Dette vil medføre, at der vises en dialogboks, hvor der kan vælges et nyt navn til skabelonen. Indtast navnet og vælg derefter OK eller vælg Annuller for at vende tilbage til det allerede indstillede navn.

Slet

Vælg en skabelon i hovedvinduet, og tryk på slet-knappen, eller højreklik og vælg derefter Slet for at slette skabelonen. Der vises en dialogboks, som kræver bekræftelse. Vælg Ja for at slette eller Nej for at annullere.

Flyt

Vælg flyt-indstillingen nederst til højre efter at have valgt en skabelon for at flytte den til en anden kategori. Standardskabeloner kan ikke flyttes, men kopier kan oprettes i andre kategorier.

Eksportér

Vælg en skabelon i hovedvinduet, og klik derefter på knappen Eksporter nederst til højre for at eksportere skabelonen til en mappe på din computer.

Importér

Tryk på knappen Importer nederst til højre, og vælg derefter en kategori for at importere en skabelon fra din computer til den pågældende kategori i skabelon-håndteringen.

Eksempler

Eksempel 1 - Oprette et forretningsbrev

 1. Åbn LibreOffice Writer

 2. Tryk på +Skift+N eller vælg Filer - Ny(t) - Skabelon for at åbne dialogen Skabeloner

 3. Skriv "forretningsbrev" i søgefeltet

 4. Vælg en af skabelonerne fra hovedvinduet ved at dobbeltklikke på det eller klikke på fanebladet for at vælge og derefter Enter

 5. Et nyt dokument ved hjælp af denne skabelon er oprettet i en ny forekomst af LibreOffice Writer

 6. Skift tekst og logo efter behov

Eksempel 2 - Importskabelon - Personligt budgetark

 1. Åbn LibreOffice Calc

 2. Tryk på +Skift+N eller vælg Filer - Ny(t) - Skabelon for at åbne dialogen Skabeloner.

 3. Klik på verdensikonet for at søge efter online skabeloner

 4. Søg efter Personlig Budget-Skabelon, og download den

 5. Åbn skabelon-håndteringen og vælg knappen Importer

 6. Vælg en kategori for at gemme den nye skabelon i (fx. Mine skabeloner) og klik på OK

 7. Gennemse mappen, hvor du downloadede skabelonen, vælg den og tryk på Åbn

 8. Skabelonen er nu tilgængelig i den kategori, du valgte.

Eksempel 3 -LibreOffice Impress - Præsentationsskabelon

 1. Åbn LibreOffice Impress

 2. Skabelon-håndteringen åbnes automatisk, når du åbner LibreOffice Impress

 3. Vælg en skabelon til din præsentation, filtrer efter kategorier eller søgning

 4. Yderligere funktioner er ikke tilgængelige, og du må kun vælge en skabelon, filtrere eller importere.

 5. Når du har startet LibreOffice Impress, kan du køre skabelon-håndteringen igen for at få adgang til yderligere funktioner.

Tipikon

Benyt kategorier til at organisere dine skabeloner. Opret nye skabeloner eller download skabeloner og organisere i skabelon-håndteringen. Brug skabeloner til at spare tid for gentagne dokumenter.


Se Skabeloner og typografier for relaterede information.

Se Oprette en Dokumentskabelon for relaterede information.

Se Kapitel 3 - Brug af typografier og skabeloner i Vejledningen "Getting Started Guide", der er tilgængelig fra dokumentations-hjemmesiden.

Henvise til https://templates.libreoffice.org til skabeloner at downloade.