Bruge værktøjslinjer

Nogle værktøjslinjeikoner, som for eksempel ikonet Skrifttypefarve, kan åbne en anden værktøjslinje. Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere ikoner.

Nu har du en valgmulighed: Klik enten på ikonet, som du vil aktivere, eller hold værktøjslinjen i dens titellinje og træk den mens du holder museknappen nede.

Værktøjslinjers sammenhæng

Nogle værktøjslinjer åbner automatisk afhængigt af sammenhængen. Når du for eksempel klikker inden i en tabel i et tekstdokument, åbner værktøjslinjen Tabel. Når du klikker inden i et nummereret afsnit, åbner værktøjslinjen Punktopstilling.

Advarselsikon

Værktøjslinjer er som standard skjulte, når Notebook-bjælken er aktiv.


For at lukke en værktøjslinje permanent

Klik på ikonet i værktøjslinjens titellinje eller vælg Luk værktøjslinje fra genvejsmenuen. Værktøjslinjen vil blive vist automatisk igen, når sammenhængen bliver aktiv igen.

For at lukke en værktøjslinje permanent

Mens værktøjslinjen er synlig, skal du vælge Vis - Værktøjslinjer og klikke på værktøjslinjens navn for at fjerne markeringen.

For at vise en lukket værktøjslinje

For at gøre en værktøjslinje til en flydende værktøjslinje

For at fastgøre en flydende værktøjslinje igen

Noteikon

Fastgøring af værktøjslinjer og vinduer ved træk og slip afhænger af dit systems indstillinger for vindueshåndtering. Du skal tillade dit system at vise det fulde vinduesindhold, når du flytter et vindue, i stedet for kun at vise den ydre ramme.