Brug af filternavigatoren

For at forbinde flere filteregenskaber med Logisk ELLER skal du klikke på ikonet Filternavigation på filterlinjen. Vinduet Filternavigator vises.

Filteregenskaberne, som er sat, vises i Filternavigator. Så snart et filter er indstillet, ser du et tomt filterelement ved bunden af Filternavigator. Du kan vælge dette element ved at klikke på ordet "Eller". Når du én gang har valgte det tomme filterelement, kan du indtaste yderligere filteregenskaber i formularen. Disse betingelser er kædet med logisk ELLER til den tidligere definerede betingelse.

Genvejsmenuen kan kaldes for hvert element i Filternavigator. Du kan redigere filterbetingelserne i dette område direkte som tekst. Hvis du ønsker at kontrollere om et felt har indhold eller intet indhold, kan du vælge filterbetingelserne "tom" (Sql:"is Null") eller "ikke tom" (Sql: "is not Null"). Det er også muligt at slette elementet ved at bruge genvejsmenuen.

Du kan flytte filteregenskaber i Filternavigator ved at trække og slippe eller brug tasterne +Alt+Pil op eller +Alt+Pil ned. For at kopiere filteregenskaber, træk dem mens du holder tasterne nede.

Mens du designer din formular, kan du sætte egenskaben "Filterforslag" for hver tekstfelt i fanebladet Data for den koresponderende Egenskaber-dialog. I efterfølgende søgninger i filtreret tilstand kan du vælge blandt alle informationer indeholdt i disse felter. Feltets indhold kan så udfyldes ved hjælp af automatisk fuldførelsesfunktionen. Bemærk dog at denne funktion kræver en større mængde hukommelse og tid, specielt når den bruges i store databaser, og at den derfor skal bruges med varsomhed.

Søgning i tabeller og formulardokumenter