Tilføje knapper til værktøjslinjer

For at føje en knap til en værktøjslinje:

Åbn værktøjslinjens kontekstmenu (højre klik) og vælg Synlige knapper og vælg den knap, du vil have vist.

For at tilføje en knap til listen med Synlige Knapper:

  1. Vælg Funktioner - Tilpas, og klik på fanebladet Værktøjslinjer.

  2. I feltet Værktøjslinjer skal du vælge den værktøjslinje, du vil ændre.

  3. Klik på Tilføj Kommandoer, vælg den nye kommando og klik så på Tilføj.

  4. Hvis du vil, kan du reorganisere listen Kommandoer ved at vælge et kommandonavn og klikke på Flyt opad eller Flyt nedad.

  5. Klik på OK.