Anvende digitale signaturer

Få udstedt et certifikat

Du kan få et certifikat fra et nøglecenter. Uanset om du vælger en statslig institution eller et privat selskab er det almindeligt at skulle betale for denne tjeneste, for eksempel når de bekræfter din identitet. Nogle få andre nøglecentre udsteder certifikater uden omkostninger, fx CAcert Open Source projektet, som er baseret på den velkendte og pålidelige Web af Trust model, og hvis popularitet er stigende.

Administrerer dine certifikater

Signere et dokument

  1. Vælg Filer - Digitale Signaturer - Digitale Signaturer.

  2. En besked gør dig opmærksom på, at du skal gemme dokumentet. Klik på Ja for at gemme filen.

  3. Efter at have gemt, ser du dialogen Digitale signaturer. Klik på Tilføj for at føje en offentlig nøgle til dokumentet.

  4. I dialogen Vælg certifikat vælger du certifikat og klikker på OK.

  5. Du ser igen dialogen Digitale signaturer, hvor du kan tilføje flere certifikater, hvis du vil. Klik på OK for at føje den offentlige nøgle til den gemte fil.

Et signeret dokument viser et ikon ikon på statuslinjen. Du kan dobbeltklikke på ikonet på statuslinjen for at få vist certifikatet.

Resultatet af signaturvalideringen vises på statuslinjen og i dialogen Digital signatur. Der kan være flere dokument- og makrosignaturer i et ODF-dokument. Hvis der er et problem med en signatur vil resultatet af valideringen for denne ene signatur gælde for alle signaturer. Det vil sige, hvis der er ti gyldige signaturer og én ugyldig signatur, så vil statuslinjen og statusfeltet i dialogen markere at signaturen er ugyldig.

Signering af makroerne i et dokument

Normalt er makroer er del af et dokument. Hvis du signerer et dokument, bliver makroerne i dokumentet automatisk signeret. Hvis du kun vil signere makroerne og ikke dokumentet, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Funktioner - Makroer - Digital signatur.

  2. Anvend signaturen som beskrevet herover for dokumenter.

Når du åbner Basic IDE'et, som indeholder signerede makroer, vil du se et ikon ikon i statuslinjen. Du kan dobbeltklikke på ikonet i statuslinjen for at se certifikatet.