Databaseoversigt

Arbejde med databaser i LibreOffice

Datakildevisning

Vælg Vis - Datakilder eller tryk på + Skift + F4 for at kalde visning af datakilde fra et tekstdokument eller regneark.

På venstre side kan du se Datakildeoversigten. Hvis du der vælger en tabel eller forespørgsel, ser du indholdet af denne tabel eller forespørgsel til højre. Ved øverste kant er Tabeldatalinjen.

Datakilder

Adressebog som datakilde

Visning af datakildeindhold

Menulinje for en databasefil

Formularer og rapporter

Opret nyt formulardokument, rediger kontrolelementer, Formularguide

Indtastning af data versus redigering af formular

Rapportguide

Anvende og redigere databaserapporter

Forespørgsler

Opret ny forespørgsel eller tabelvisning, rediger forespørgselsstruktur

Forespørgselsguide

Indtast, rediger og kopier dataposter

Tabeller

Opret ny tabel, rediger tabelstruktur, indeks, relationer

Tabelguide

Indtast, rediger og kopier dataposter