Tabeldesign

Dette afsnit indeholder information om, hvordan man opretter en ny databasetabel i design visning.

Åbn databasefilen, hvor du ønsker en ny tabel. Klik på ikonet Tabeller. Vælg Opret Tabel i designvisning for at oprette en ny tabel.

I designvisning, kan du nu oprette felterne til din tabel.

Noteikon

Hvert felt kan kun acceptere data, som svarer til den angivne felttype. For eksempel er det ikke muligt at indtaste tekst i et talfelt. Memofelter i dBASE III-format er henvisninger til internt administrerede tekstfiler, som kan indeholde op til 64KB tekst.


Du kan indtaste en valgfri Beskrivelse for hvert felt. Teksten på beskrivelsen vil fremtræde som et tip på kolonneoverskrifterne i tabelvisningen.

Feltegenskaber

Indtast egenskaber for hvert valgt datafelt. Afhængig af databasetypen er visse indtastningsfaciliteter ikke tilgængelige.

I feltet Standardværdi, indtast standardindhold for hver ny datapost. Dette indhold kan redigeres senere.

I feltet Indtastning påkrævet skal du angive om feltet kan forblive tomt.

For feltet Længde kan et kombinationsfelt vises, som giver de tilgængelige valgmuligheder.

Databaseoversigt