Importere og eksportere data i Base

En nem metode til import og eksport af databasetabeller bruger Calc som et "hjælpeprogram".

Eksportere data fra Base

Du kopierer en tabel fra Base til et nyt Calc-ark, så kan du gemme eller eksportere dataene til et vilkårligt filformat, som Calc understøtter.

 1. Åbn den databasefil, som indeholder den databasetabel, der skal eksporteres. Klik Tabeller for at vise tabellerne eller klik Forespørgsler for at vise forespørgslerne.

 2. Vælg Filer - Ny(t) - Regneark.

 3. I Base-vinduet skal du højreklikke på navnet på den tabel, der skal eksporteres. Vælg Kopier fra genvejsmenuen.

 4. Klik i celle A1 i det nye Calc-vindue, vælg derefter Rediger - Sæt ind.

Nu kan du gemme eller eksportere data til mange filtyper.

Importere data i Base

Noteikon

Tekstfiler, regnearksfiler og dit systemadressekartotek kan du kun importere i skrivebeskyttet tilstand.


Noteikon

Når du importerer fra en tekst- eller regnearksfil, skal filen have en første række af overskriftsinformation. Den anden række i denne fil er den første gyldige datarække. Formatet for hver felt i anden række bestemmer formatet af hele kolonnen. Alle informationer om formater fra en regnearksfil gå tabt når du importerer til Base.


Noteikon

Hvis du f.eks. vil sikre, at første kolonne er tekstformat, må du sikre dig, at første felt i den første gyldige datarække indeholder tekst. Hvis et felt i den første gyldige datarække indeholder et tal, vil hele kolonnen blive formateret som tal, og der vil kun blive vist tal - ingen tekst - i kolonnen.


 1. Åbn en Base-fil af den databasetype, som du ønsker.

  Opret en ny Base-fil ved enten at brugeDatabaseguiden eller åbne en vilkårlig eksisterende Base-fil, der ikke er skrivebeskyttet.

 2. Åbn den Calc-fil som indeholder data, der skal importeres i Base. Du kan åbne en *.dbf dBASE-fil eller mange andre filtyper.

 3. Marker data som skal kopieres til Base.

  Du kan indtaste en områdereference som A1:X500 i navnefeltet, hvis du ikke ønsker at rulle.

  Hvis du kopierer et dBASE-ark, skal du inkludere den øverste række, som indeholder hovedet for data.

 4. Vælg Rediger - Kopier.

 5. Klik på Tabeller i Base-vinduet for at vise tabellerne.

 6. Vælg Rediger - Sæt ind i Base-vinduet.

 7. Du ser dialogen Kopier tabel. De fleste databaser har brug for en primærnøgle, så du ønsker nok at markere feltet Opret primærnøgle.

Tipikon

På Windows-systemer kan du også trække-og-slippe i stedet for at Kopiere og Indsætte. Ved registrerede databaser kan du også åbne datakilde-læseren (tryk på + Skift + F4) i stedet for at åbne Base-vinduet.