Indsæt data fra tekstdokumenter

Du kan indsætte tekst i andre dokumenttyper såsom regneark og præsentationer. Bemærk at der er forskel på, om teksten bliver indsat i en tekstramme, en regnearkscelle eller i dispositionsvisning i en præsentation.

Ikon

For at vælge formatet som indholdet af udklipsholderen bliver indsat i, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Sæt ind på Standardlinjen, eller vælge Rediger - Indsæt speciel og så vælge det ønskede format.

Kopier tekst ved brug af Træk-og-Slip

Indsættelse af data fra regneark

Kopier tegneobjekter til andre dokumenter