Kopier tegneobjekter til andre dokumenter

I LibreOffice det er muligt at kopiere tegneobjekter mellem tekst, regneark og præsentationsdokumenter.

  1. Marker tegneobjektet eller objekterne.

  2. Kopier tegneobjektet til udklipsholderen, for eksempel ved at bruge+C.

  3. Skift nu til det andet dokument og placer markøren der hvor tegneobjektet skal indsættes.

  4. Indsæt tegneobjektet, for eksempel ved at bruge+V.

Indsæt i et tekstdokument

Et indsat tegneobjekt er forankret til det aktuelle afsnit. Du kan ændre forankringen ved at markere objektet og klikke på ikonet Skift forankring på værktøjslinjen OLE-objekt eller værktøjslinjen Ramme. Dette åbner en pop-op-menu, hvor du kan vælge forankringstypen.

Indsæt i et regneark

Et indsat tegneobjekt er forankret til den aktuelle celle. Du kan ændre forankringen mellem celle og side ved at vælge objektet og klikke på ikonet Skift forankring Ikon.