Værktøjslinjer

I et databasefilvindue ser du følgende værktøjslinjer.

Tabel

Åbn databaseobjekt

Åbner den valgte tabel, så du kan indtaste, redigere eller slette dataposter.

Rediger

Åbner den valgte tabel, så du kan ændre strukturen.

Slet

Sletter den valgte tabel.

Omdøb

Omdøber den valgte tabel.

Forespørgsel

Åbn databaseobjekt

Åbner den valgte forespørgsel, så du kan indtaste, redigere eller slette dataposter.

Rediger

Åbner den valgte forespørgsel, så du kan ændre strukturen.

Slet

Sletter den valgte forespørgsel.

Omdøb

Omdøber den valgte forespørgsel.

Formular

Åbn databaseobjekt

Åbner den valgte formular, så du kan indtaste, redigere eller slette dataposter.

Rediger

Åbner den valgte formular, så du kan ændre layoutet.

Slet

Sletter den valgte formular.

Omdøb

Omdøber den valgte formular.

Rapport

Åbn databaseobjekt

Åbner den valgte rapport, så du kan indtaste, redigere eller slette dataposter.

Rediger

Åbner den valgte rapport, så du kan ændre layoutet.

Slet

Sletter den valgte rapport.

Omdøb

Omdøber den valgte rapport.