Tabelguide

Tabelguiden hjælper dig med at oprette en databasetabel.

Tabelguide - Vælg felter

Marker felter fra de medfølgende eksempeltabeller som udgangspunkt for at oprette din egen tabel.

Tabelguide - Definer Typer og formatering

Specificerer feltinformationen for dine valgte felter.

Tabelguide - Definer primærnøgle

Specificerer et felt i tabellen, som skal bruges, som en primærnøgle.

Tabelguide - Opret Tabel

Indtast et navn på tabellen og angiv, om du vil modificere tabellen efter guiden er afsluttet.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tabelguide - Vælg felter