Forespørgselsguide - Oversigt

Indtast et navn til forespørgslen, og angiv om du vil vise eller redigere forespørgslen efter at guiden er afsluttet.

Forespørgslens navn

Indtast navnet på forespørgslen.

Vis forespørgsel

Vælg at gemme og vise forespørgslen.

Modificer forespørgsel

Vælg at gemme forespørgslen og åbne den for redigering.

Oversigt

Viser et resume af forespørgslen.

Forespørgselsguide