Forespørgselsguide - Detalje eller sammenfatning

Angiver om alle forespørgslens dataposter skal vises, eller kun resultaterne af sammenfattede funktioner.

Denne side er kun vist, når der er numeriske felter i forespørgslen, som tillader brugen af sammensatte funktioner.

Detaljeret forespørgsel

Marker for at vise alle dataposter for forespørgslen.

Sammenfattede forespørgsel

Marker for kun at vise resultater fra sammenfattede funktioner.

Marker den sammenfattede funktion og feltnavnet af det numeriske felt i rullelisten. Du kan indtaste så mange sammenfattede funktioner som du vil, en i hver række af kontrolelementer.

Sammenfattede funktion

Marker den sammenfattede funktion.

Feltnavn

Marker det numeriske feltnavn.

+

Tilføjer en ny række af kontrolelementer.

-

Fjerner den sidste række af kontrolelementer.

Forespørgselsguide - Gruppering