Forespørgselsguide

Forespørgselsguiden hjælper dig til at designe en databaseforespørgsel. Den gemte forespørgsel kan kaldes senere, enten fra den grafiske brugergrænseflade eller ved at bruge den automatisk genererede SQL-kommando.

Forespørgselsguide - Feltvalg

Angiver den tabel for hvilken forespørgslen skal oprettes, og angiver de felter, som du ønsker skal inkluderes i forespørgslen.

Forespørgselsguide - Sorteringsrækkefølge

Angiver sorteringsrækkefølgen for dataposterne i din forespørgsel.

Forespørgselsguide - Søgebetingelser

Angiver søgebetingelserne til filtrering af forespørgslen.

Forespørgselsguide - Detalje eller sammenfatning

Angiver om alle forespørgslens dataposter skal vises, eller kun resultaterne af sammenfattede funktioner.

Denne side er kun vist, når der er numeriske felter i forespørgslen, som tillader brugen af sammensatte funktioner.

Forespørgselsguide - Gruppering

Angiver om forespørgslen skal grupperes. Datakilden skal understøtte SQL-sætningen "Gruppe efter klausuler" for at aktivere denne side i guiden.

Forespørgselsguide - Grupperingsbetingelser

Angiver betingelserne for at gruppere forespørgslen. Datakilden skal understøtte SQL-sætningen "Gruppe efter klausuler" for at aktivere denne side i guiden.

Forespørgselsguide - Aliases

Tildeler aliaser til feltnavne. Aliaser er valgfrie og kan give mere brugervenlige navne, som er vist i stedet for feltnavne. For eksempel kan et alias bruges, når felter fra forskellige tabeller har det samme navn.

Forespørgselsguide - Oversigt

Indtast et navn til forespørgslen, og angiv om du vil vise eller redigere forespørgslen efter at guiden er afsluttet.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Forespørgselsguide - feltvalg