Fil

Menuen Filer for et databasevindue. Kun elementer specifikke for databaser er vist.

Gem

Gemmer den aktuelle databasefil, forespørgsel, formualer eller rapport. For databasefilen vil du se dialogen Gem fil. For andre objekter vil du se dialogen Gem .

Gem som

Gemmer den aktuelle databasefil under et andet navn. I dialogen Gem som skal du vælge en sti og et filnavn, som filen skal gemmes under.

Eksporter

Eksporterer den valgte rapport eller formular til et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi af databasens indhold på tidspunktet for eksporten.

Send

Åbner en undermenu.

E-mail dokument

Åbner standard e-mail-programmet og påbegynder en ny e-mail, hvor den aktuelle databasefil er vedhæftet. Man har mulighed for at indtaste emne, modtagere og tekstbesked.

Rapport som e-mail

Åbner standard e-mail-programmet og påbegynder en ny e-mail, hvor den valgte rapport er vedhæftet. Man har mulighed for at indtaste emne, modtagere og tekstbesked. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi af databasens indhold på det aktuelle tidspunkt.

Rapport til tekstdokument

Eksporterer den valgte rapport til et tekstdokument. En dynamisk rapport eksporteres som en kopi af databasens indhold på tidspunktet for eksporten.