Tabeldesign

I Tabeldesign vinduet kan du oprette nye tabeller eller redigere strukturen af en tabel.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt -Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Databaseoversigt

Tabeldesign

Vinduet har sin egen menubjælke. Den indeholder også følgende nye kommando: Indeksdesign

Område til defintion af tabeller

I dette område angiver du tabelstrukturen.

Feltnavn

Angiver navnet på datafeltet. Bemærk at databasen kan have begrænsninger, såsom længden af navnet, specielle tegn og mellemrum.

Felttype

Angiver felttypen.

Beskrivelse

Angiver en valgfri beskrivelse.

Rækkeoverskrifterne indeholder følgende genvejsmenu kommandoer:

Klip

Klipper den markerede række til udklipsholderen.

Kopier

Kopierer den markerede række til udklipsholderen.

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen.

Slet

Sletter den markerede række.

Indsæt rækker

Indsætter en tom række oven over den aktuelle række, hvis tabellen ikke er blevet gemt. Indsætter en tom række i slutningen af tabellen, hvis tabellen er blevet gemt.

Primærnøgle

Hvis denne kommando er afkrydset er datafeltet i denne linje en primærnøgle. Ved at klikke på kommandoen kan du aktivere/deaktivere denne status. Kommandoen er kun synlig, hvis datakilden understøtter primærnøgler.

Feltegenskaber

Angiver feltegenskaber for det aktuelt valgte felt.

Længde

Angiver længden af datafeltet.

Antal decimaler

Angiver antal decimaler for et numerisk felt eller decimalfelt.

Standardværdi

Angiver standardværdien for nye dataposter.

Format-eksempel

Viser formatkoden, som du kan vælge med ... knappen.

...

Denne knap åbner dialogen Feltformatering.

Hjælpeområde

Viser hjælpetekster.