Egenskaber for Join

Hvis du dobbeltklikker en forbindelse mellem to linkede felter i forespørgselsdesignet, eller hvis du vælger Indsæt - Ny Relation, vises dialogen Egenskaber for Join. Disse egenskaber vil blive brugt i alle forespørgsler, der oprettes fremover.

For at tilgå denne kommando...

Åbn forespørgselsdesign og vælg Indsæt - Ny relation eller dobbeltklik på en forbindelseslinje mellem to tabeller.


Involverede tabeller

specificerer to forskellige tabeller som du vil tilslutte.

Involverede felter

Specificerer to datafelter, som vil blive samlet af en relation.

Indstillinger

Type

Specificerer forbindelsestypen for den valgte sammenkædning. Nogle databaser understøtter kun en delmængde af de mulige typer.

Inner (indre) join

Med en indre Join, indeholder resultattabellen kun de dataposter, hvis indhold i de sammenkædede felter er ens. I LibreOffice SQL bliver denne type sammenkædning oprettet med en tilsvarende WHERE betingelse.

Left (venstre) join

Med en "Left Join", indeholder resultat-tabellen alle felter fra den venstre tabel og kun de felter fra den højre tabel for hvilke det gælder at indholdet af de sammenkædede felter er ens. I LibreOffice SQL svarer denne join-type til en LEFT OUTER JOIN-kommando.

Right (højre) join

Med en "Right Join", indeholder resultattabellen alle felter fra den højre tabel og kun de felter af venstre tabel for hvilke det gælder at indholdet af de sammenkædede felter er ens. I LibreOffice SQL svarer denne join-type til en RIGHT OUTER JOIN-kommando.

Full (fuld) Join

Med en "Full Join" indeholder resultattabellen alle felter fra både venstre og højre tabeller. I LibreOffice SQL svarer denne Join-type til en FULL OUTER JOIN-kommando.

Naturlig

Indsætter nøgleordet NATURAL i SQL-sætningen som definerer relationen. Relationen forbinder alle kolonner som har det samme kolonnenavn i begge tabeller. Den resulterende sammenstillede tabel indeholder kun en kolonne for hvert par af ens navngivne kolonner.