Forespørgsler

En "forespørgsel" er en speciel visning af en tabel. En forespørgsel kan vise bestemte dataposter eller valgte felter i dataposter; den kan også sortere disse dataposter. En forespørgsel kan anvendes på en eller flere tabeller, hvis de er kædet sammen via fælles datafelter.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefil vindue skal du klikke på ikonet Forespørgsler


Brug forespørgsler til at søge dataposter baseret på bestemte kriterier. Alle forespørgsler oprettet for en database vises under Forespørgsler. Eftersom dette element indeholder databaseforespørgsler, kaldes elementet også en "forespørgselsbeholder".

Udskriver Forespørgsler

For at udskrive en forespørgsel eller tabel:

  1. Åbn et tekstdokument (eller et regnearksdokument hvis du foretrække de bestemte udskrivningsfunktioner for denne type dokument).

  2. Åbn databasefilen og klik på ikonet Tabel, hvis du vil udskrive en tabel eller klik på ikonet Forespørgsel, hvis du vil udskrive en forespørgsel.

  3. Træk navnet på tabellen eller forespørgslen ind i det åbne dokument. Nu ser du dialogen Indsæt databasekolonner

  4. Bestem hvilke kolonner = datafelter, som du vil medtage. Du kan også klikke på knappen Autoformat og vælge en tilsvarende formateringstype. Luk dialogen.

    Forespørgslen eller tabel vil indsættes i dit dokument.

  5. Udskriv dokumentet ved at vælge Filer - Udskriv.

Tipikon

Du kan også åbne datakildevisningen (Ctrl + Skift + F4), vælg hele databasetabellen i datakildevisningen (klik på tabellens øverste venstre hjørne), og træk derefter markeringen til et tekstdokument eller regneark.


Sortering og filtrering af data

Giver dig mulighed for at sortere og filtrere data i en forespørgselstabel.

Forespørgselsdesign

Med Forespørgselsdesign, kan du oprette og redigere en forespørgsel.

Værktøjslinjen Forespørgselsdesign

Når du opretter eller redigerer en SQL-forespørgsel, skal du bruge ikonerne i værktøjslinjen Forespørgselsdesign for at kontrollere visningen af data.

Forespørgsel i flere tabeller

Forespørgslen kan indeholde data fra flere tabeller, hvis disse er kædet sammen af passende datafelter.

Formulerer forespørgselskriterier

Du kan finde ud af hvilke operatorer og kommandoer der kan bruges til at formulerer filterbetingelserne i en forespørgsel.

Udfører funktioner

Du kan lave beregninger med data fra en tabel og lagre resultaterne som et forespørgselsresultat.