Vinduet LibreOffice Hjælp

Advarselsikon

Hjælpesystemet til alle versioner af programmet er baseret på de samme kildetekster. Nogle af funktionerne beskrevet her kan være udeladt i denne konkrete udgave. Nogle features er specifikke for en udgave, er måske ikke omtalt i hjælpen.


Vinduet Hjælp viser den valgte side.

Værktøjslinjen indeholder vigtige funktioner til styring af hjælpesystemet:

Ikon

Skjuler og viser navigationspanelet

Ikon

Går tilbage til den forrige side

Ikon

Går frem til næste side

Ikon

Går til første side for det aktuelle hjælpeemne

Ikon

Udskriver den aktuelle side

Ikon

Tilføjer denne side til dine bogmærker

Søgeikon

Åbner dialogen Søg på denne side.

Disse kommandoer kan også findes i genvejsmenuen for hjælpedokument.

Hjælpeside

Du kan kopiere fra Hjælp til udklipsholderen i dit operativsystem med almindelige kopi-kommandoer. For eksempel:

 1. På en hjælpeside, marker den tekst, som du vil kopiere.

 2. Tryk +C.

For at søge på den aktuelle hjælpeside:

 1. Klik på ikonet Find på denne side.

  Dialogen Find på denne side åbner.

  Noteikon

  Du kan også klikke på hjælpesiden og trykke +F.


 2. I feltet Søg efter skal du indtaste den tekst, som du vil søge efter.

 3. Marker de søgeindstillinger som du vil bruge.

 4. Klik på Søg.

  For at finde den næste forekomst af søgeordet på siden skal du klikke på Søg igen.

Navigationspanel

Navigationspanelet i vinduet Hjælp indeholder fanebladene Indhold, Indeks,Søg og Bogmærker.

Med rullelisten, som findes øverst, kan du vælge andre LibreOffice Hjælpemoduler. Fanebladene Indeks og Søg indeholder kun informationer for det valgte LibreOffice-modul.

Indhold

Viser et indeks med hovedemnerne for alle moduler.

Indeks

Viser et indeks over nøgleord for det aktuelt valgte LibreOffice-modul.

Søg

Giver dig mulighed for at udføre en fuldtekstsøgning. Søgningen vil inkludere hele hjælpeindholdet af det valgte LibreOffice modul.

Bogmærker

Indeholder brugerdefinerede bogmærker. Du kan redigere eller slette bogmærker, eller klikke på dem for at gå til de tilhørende sider.