Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Ikon

Stjerner


Klik på et ikon på værktøjslinjen Stjerner og bannere og træk i dokumentet for at tegne formen..

Noteikon

Nogle figurer har et specielt håndtag, som du kan trække i for at ændre egenskaberne for formen. Musemarkøren ændres til en hånd over disse specielle håndtag.