Flere kontrolelementer

Værktøjslinjen Flere kontrolelementer åbner, når du klikker på ikonet Flere kontrolelementer på værktøjslinjen Formularkontrolelementer.

Rulleknap

Ikon

Opretter en rulleknap.

Hvis du føjer en rulleknap til et Calc regneark, kan du bruge fanebladet Data til at oprette en tovejs sammenkædning af rulleknappen og en celle. Som resultat vil indholdet af rulleknappen blive opdateret, når du ændrer indholdet af en celle. Omvendt vil indholdet af cellen blive opdateret, hvis du ændrer værdien i rulleknappen.

Rullebjælke

Ikon

Opretter en rullebjælke.

Du kan angive følgende egenskaber for en rullebjælke:

UI navn

Semantics

Rulleværdi min.

Angiver den mindste højde eller mindste bredde for en rullebjælke.

Rulleværdi maks.

Angiver den maksimale højde eller den maksimale bredde for en rullebjælke.

Standardrulleværdi

Angiver en standardværdi for en rullebjælke, der bruges når formularen nulstilles.

Retning

Specificerer retningen for en rullebjælke (vandret eller lodret).

Lille ændring

Specificerer mindste enhed som du kan rulle en rullebjælke, for eksempel ved at klikke på en pil.

Stor ændring

Specificerer større enhed som du kan rulle en rullebjælke, for eksempel, når du klikker mellem rullebjælkens markør og en rullebjælkepil.

Forsinkelse

Specificerer trinforsinkelsen i millisekunder mellem rullebjælkehændelser. For eksempel trinforsinkelse der finder sted når du klikker på en pileknap på rullebjælken og holder museknappen nede.

Symbolfarve

Specificerer farven på pilene i rullebjælken.

Synlig størrelse

Specificerer størrelsen af rullebjælkens markør i "værdienheder". For eksempel resulterer en værdi på ("Rulleværdi maks" minus "Rulleværdi min.") / 2 i en rullebjælkemarkør som fylder det halve af rullebjælken.

For at sætte bredden af rullebjælken lig med højden af rullebjælken skal du sætte den synlige størrelse til nul.


I et Calc-regneark kan du bruge data-fanebladet til at oprette en tovejs-kæde mellem en rullebjælke og en celle.

Grafisk knap

Ikon

Opretter en knap vist som et billede. Udover den grafiske repræsentation har en grafisk knap samme egenskaber som en "normal" knap.

Grafisk kontrolelement

Ikon

Opretter et grafisk kontrolelement. Det kan kun bruges at tilføje billeder fra en database. I formulardokumentet, dobbeltklik på en af disse kontrolelementer for at åbne dialogen Indsæt Grafik for at indsætte billedet. Der er også en genvejsmenu (ikke i designtilstand) med kommandoer til at indsætte og slette billedet.

Billeder fra en database kan vises i en formular, og nye billeder kan indsættes i databasen, hvis blot det grafiske kontrolelement ikke er skrivebeskyttet. Kontrolelementet skal referere til et databasefelt af typen billede. Indtast derfor datafeltet i vinduet egenskaber på fanebladet Data.

Datofelt

Ikon

Opretter et datofelt. Hvis formularen er kædet med en database, kan datoværdier være overtaget fra databasen.

Hvis du tildeler egenskaben "Rullegardin" til datofeltet, kan brugeren åbne en kalender for at vælge en dato under datofeltet. Dette gælder også for et datofelt indenfor et tabelkontrolelementfelt.

Tipikon

Datofelter kan let redigeres af brugeren med tasterne Pil op og Pil ned. Afhængigt af markørens position kan dagen, måneden eller året øges eller sænkes med piletasterne.


Særlige bemærkninger om datofelter.

Klokkeslætsfelt

Ikon

Opretter et klokkeslætsfelt. Hvis formularen er kædet med en database, kan tidsværdier for formularen kopieres fra databasen.

Tipikon

Klokkeslætsfelter kan let redigeres af brugeren med Pil op og Pil ned. Afhængigt af markørens position kan timerne, minutterne eller sekunderne øges eller mindskes ved at bruge piletasterne.


Filvalg

Ikon

Opretter en knap, som aktiverer filvalg.

Numerisk felt

Ikon

Opretter et numerisk felt. Hvis formularen er kædet med en database, kan de numeriske værdier i formularen kopieres fra databasen.

Valutafelt

Ikon

Opretter et valutafelt. Hvis formularen er sammenkædet med en database, kan valutaenfeltets indhold kopieres fra databasen.

Felt med mønster

Ikon

Opretter et felt med mønster. Mønsterfelter består af en redigeringsmaske og en tegnmaske. Redigeringsmasken bestemmer, hvilke data der kan indtastes. Tegnmasken bestemmer indholdet af mønsterfeltet ved indlæsning af formularen.

Noteikon

Bemærk at felter med mønster ikke kan eksporteres til HTML-format.


Gruppefelt

Ikon

Opretter en ramme til at gruppere flere kontrolelementer visuelt. Gruppefelter giver dig mulighed for at gruppere alternativknapper i en ramme.

Hvis du indsætter en grupperamme i dokumentet, starter Elementgrupperingsguiden, som giver dig mulighed for let at oprette en indstillingsgruppe.

Bemærk: Når du trækker et gruppefelt over allerede eksisterende kontrolelementer og derefter vil markere et kontrolelement, er du nødt til først at åbne genvejsmenuen for gruppefeltet og vælge Arranger - Placer bagest. Marker dernæst kontrolelementet mens du holder nede.

Noteikon

Gruppefelter bruges kun til at give visuel effekt. En funktionel gruppering af alternativfelter kan laves med navngivning: under egenskaben Navn skal du indtaste det samme navn for alle alternativfelter for at gruppere dem.


Tabelkontrolelement

Ikon

Opretter et tabelkontrolelement til visning af en databasetabel. Hvis du opretter et nyt tabelkontrolelement, vises Tabelelementguiden.

Særlige bemærkninger om tabelkontrolelementer.

Navigationslinje

Ikon

Opretter en navigationslinje.

Navigationslinjen giver dig mulighed for at flytte gennem dataposterne i en database eller en databaseformular. Kontrolelementerne på denne navigationslinje fungerer på samme måde som kontrolelementerne i Navigation linje i LibreOffice.