Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Ikon

Fontwork-galleri


Fontwork-galleri

Fontwork Gallery viser forhåndsvisninger af Fontwork-objekter. Hvis du vil indsætte et objekt i dit dokument, skal du vælge objektet og derefter klikke på OK.