Grafikfilter-linje

Dette ikon på værktøjslinjen Billede åbner værktøjslinjen Grafikfilter, hvor du kan bruge forskellige filtre på det valgte billede.

Ikon

Filter

Inverter

Inverterer farveværdierne for et farvebillede, eller lysstyrkeværdierne for et gråtonebillede. Brug filteret igen for at fjerne effekten.

Ikon

Inverter

Udjævn

Blødtegner billedet ved at anvende et lavpasfilter.

Ikon

Udjævn

Øg skarphed

Gør billedet mere skarpt ved at anvende et højpasfilter.

Ikon

Øg skarphed

Fjern støj

Fjerner støj ved at anvende et medianfilter.

Ikon

Fjern støj

Solarisering

Åbner en dialog til at definere solarisering. Solarisering refererer til en effekt, som ligner det, som kan ske, når der er for meget lys ved fotofremkaldelse. Farverne bliver delvist inverteret.

Ikon

Solarisering

Parametre

Angiver solariseringsgraden og -typen.

Tærskelværdi

Angiver lysstyrken i procent, over hvilken billedpunkterne skal solariseres.

Inverter

Angiver at alle billedpunkter også skal inverteres.

Sepia

Alle billedpunkter er sat til deres grå værdier, og de grønne og blå farvekanaler reduceres med værdien du angiver. Den rød farvekanal ændres ikke.

Ikon

Sepia

Sepiagrad

Angiver intensiteten af Sepia i procent. Ved 0% får du grå værdier for alle billedpunkter. Ved 100% er kun den røde farvekanal tilbage.

Plakat

Åbner en dialog til at bestemme antallet af plakatfarver. Denne effekt er baseret på reduktion på antal farver. Det lader fotos se ud som malerier.

Ikon

Plakat

Plakatfarver

Specificerer antal farver som billedet skal reduceres til.

Pop-art

Konverterer et billede til pop-kunst format.

Ikon

Pop-art

Kultegning

Viser billedet som en trækulsskitse. Billedets konturer bliver tegnet sorte, og de originale farver bliver undertrykt.

Ikon

Kultegning

Relief

Viser en dialog til oprettelse af relieffer. Du kan vælge placeringen af den imaginære lyskilde, som bestemmer typen af den nye skygge, og hvordan det grafiske billede ser ud i relief.

Ikon

Relief

Lyskilde

Angiver lyskildens position. En prik repræsenterer lyskilden.

Mosaik

Samler små grupper af pixels i rektangulære områder af den samme farve. Jo større de enkelte rektangler er, jo færre detaljer har det grafiske billede.

Ikon

Mosaik

Elementopløsning

Afgør antallet af pixels som samles i rektangler.

Bredde

Angiver bredden af de enkelte fliser.

Højde

Definerer højden af de enkelte fliser.

Fremhæv kanter

Forbedrer eller skærper objektets kanter.