Markeringstilstand

Her kan du skifte mellem forskellige markeringstilstande.

Når du klikker i et felt, kommer en popup-menu op med tilgængelige valgmuligheder:

Tilstand

Effekt

Standardmarkering

Dette er standard valg-måden for tekstdokumenter. Med tastaturet kan du vælge med Skift+Navigationstasterne (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). Med musen vælger du ved at klikke i teksten, hvor udvælgelsen skal starte, holde venstre museknap nede mens du går til slutningen af det du skal vælge. Slip museknappen når du har valgt teksten.

Udvid markering (F8)

Med piletasterne eller Home og 'End-tasterne kan du udvide eller beskære den aktuelle markering. Klik på teksten markerer teksten mellem den aktuelle markørplacering og klikkets position.

Tilføjelsesmarkering (Skift+F8)

En ny markering bliver føjet til en eksisterende markering. Resultatet er en multimarkering.

Blokmarkering (+Skift+F8)

En tekstblok vælges.