Indsætningstilstand

Viser den aktuelle indsætningstilstand. Du kan skifte imellem INDS = indsæt og OVR = overskriv.

Klik i feltet for at skifte tilstand (undtaget i LibreOffice Basic-IDE, idet kun tasten Indsæt er aktiv). Hvis markøren er placeret i et tekstdokument, kan du også bruge Indsæt-tasten for at skifte tilstand (hvis tasten findes på dit tastatur).

Tilstand

Resultat

IND

I indsætningstilstand bliver ny tekst indsat ved markørens position og den følgende tekst flyttes til højre. Markøren vises som en lodret linje.

OVR

I overskrivningstilstanden erstattes enhver eksisterende tekst af ny tekst. Markøren vises som en tyk lodret linje.