HTML-kildetekst

Viser kildeteksten for det aktuelle HTML-dokument. Denne visning er tilgængelig, når du opretter et nyt HTML-dokument eller åbner et eksisterende .

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - HTML-kildetekst

Åbn genvejsmenu i et HTML-dokument

Ikon

HTML-kildetekst


I HTML-kildeteksttilstand, kan du se og redigere dokumentets HTML-tags. Gem dokumentet som et simpelt tekstdokument. Tildel endelsen .html eller .htm for at betegne dokumentet som HTML.