Entydige værdier

Udvider den oprettede SELECT sætning i SQL-forespørgsel i den aktuelle kolonne med parameteren DISTINCT. Konsekvensen er at identiske værdier som optræder flere gange i tabellen kun fremkommer en gang.

Ikon

Entydige værdier