Udfør SQL-kommando direkte

I native SQL-tilstand kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

For "native" SQL videresendes SQL-strengen direkte til det forbundne databasesystem uden forudgående validering i LibreOffice. Hvis du for eksempel tilgår en database gennem en ODBC-datakilde, bliver SQL-strengen videresendt til ODBC-driveren og behandlet af den.

Ikon

Udfør SQL-kommando direkte

Klik på ikonet igen for at vende tilbage til normal tilstand, hvor ændringer i Ny(t) forespørgseldesign synkronises med de tilladte ændringer gennem SQL.