Tilføj tabeller

I dialogen Tilføj tabeller skal du vælge de tabeller, som du har brug for i din aktuelle opgave. Når du opretter en forespørgsel eller en ny tabelpræsentation, skal du vælge den tabel, som forespørgslen eller tabelpræsentation skal referere. Når du arbejder med relationsdatabaser, skal du vælge de tabeller, som du vil bygge relationer imellem.

De indsatte tabeller vises i et separat vindue i forespørgselsdesignet eller relationsvinduerne sammen med en liste af felterne fra tabellen. Du kan bestemme størrelsen og rækkefølgen for dette vindue.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt -Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Tabel

Tabelnavn

Opremser de tilgængelige tabeller. For at indsætte en tabel skal du vælge en tabel fra listen og klikke på Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på tabelnavnet og få vist et vindue, som indeholder tabellens felter øverst på forespørgselsdesignet eller relationsvinduet.

Tilføj

Indsætter den aktuelle tabel.

Luk

Lukker dialogen Tilføj tabeller.