Indstilling af indrykning, margener og spalter

Du kan angive indrykningerne og margenerne for det aktuelle afsnit eller for alle udvalgte afsnit ved at bruge musen.

Hvis du opdeler siden i spalter, eller markøren er placeret i tekstrammer med flere spalter, kan du ændre spaltebredden og spalteafstanden ved at trække i dem på linealen med musen.

Når et objekt, et billede eller et tegneobjekt er valgt, ser du objektets kanter i linealen. Du kan ændre kanterne ved at trække i dem på linealen med musen.

Hvis markøren er placeret i en tabelcelle, kan du ændre indrykningerne af indholdet af cellen ved at trække i dem med musen på linealen. Du kan ændre kantlinjerne for tabellen på linealen eller ved at trække i de faktiske kantlinjer.

Ikon

Disse ikoner markerer venstre indrykning for den første linje i det aktuelle afsnit (øverste trekant) og den venstre indrykning for de øvrige linjer i afsnittet (nederste trekant).

Ikon

Dette ikon til højre på linealen markerer højre indrykning for det aktuelle afsnit.

Opgave

Procedure

Definer venstre indryk

Træk den nederste venstre markør til højre, mens du holder museknappen nede

Definer venstre indrykning for første linje

Træk øverste venstre markør til højre mens du holder museknappen nede

Definer højre indryk

Træk den højre markør mod venstre mens du holder museknappen nede


Tipikon

Hold -tasten nede for at ændre venstre indrykning, startende med den anden linje i et afsnit, klik på trekanten nederst til venstre, og træk den til højre.


Noteikon

Tabulatorer, som er sat, ændres ikke, når afsnittet indrykkes. Hvis tabulatorer ender udenfor afsnittets margener, vises de ikke længere, men de eksister stadig.