Data til felter

Opdaterer indholdet af de eksisterende databasefelter ved de markerede dataposter. Ikonet Data til felter er kun tilgængelig, hvis det aktuelle dokument er et tekstdokument.

Ikon

Data til felter