Mail

På siden E-mail i Hyperlink-dialogen kan du redigere hyperlinks til e-mailadresser.

For at tilgå denne kommando...

Klik på ikonet Hyperlink på værktøjslinjen Standard, klik på E-mail


E-mail

Modtager

Tildeler den angivne e-mailadresse til hyperlinket. Et klik på det nye hyperlink i dokumentet vil åbne en ny besked adresseret til modtageren i feltet Modtager.

Datakilder

Skjuler eller viser datakildeoversigten. Træk modtagerens e-mail-datafelt fra datakildeoversigten ind i tekstfeltet Modtager.

Emne

Angiver emnet, der indsættes i emnelinjen i det nye meddelelses-dokument.

Yderligere indstillinger

Ramme

Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.

Formular

Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.

Hændelser

Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte din egen programkode til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".

Tekst

Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.

Navn

Indtast et navn for hyperlinket. LibreOffice indsætter et NAME-mærke i hyperlinket.