Internet

Brug Internetsiden i Hyperlink-dialogen for at redigere hyperlinks med WWW eller FTP-adresser.

For at tilgå denne kommando...

Klik på ikonet Hyperlink på værktøjslinjen Standard, klik på Internet

Vælg Indsæt - Hyperlink


Felterne med loginnavn, adgangskode og anonym bruger er kun tilgængelige for FTP-adresser.

Hyperlinktyper

Web

Opretter et http-hypelink.

FTP

Opretter et FTP-hyperlink.

URL

Indtast en URL for den fil, du ønsker at åbne, når du klikker på hyperlinket. Hvis du ikke angiver en målramme, åbnes filen i det nuværende dokument eller ramme.

Logindnavn

Angiver dit login-navn, hvis du arbejder med FTP-adresser.

Adgangskode

Angiver dit kodeord, hvis du arbejder med FTP-adresser.

Anonym bruger

Tillader dig at logge ind på FTP-adressen som anonym bruger.

Yderligere indstillinger

Ramme

Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.

Formular

Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.

Hændelser

Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte din egen programkode til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".

Tekst

Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.

Navn

Indtast et navn for hyperlinket. LibreOffice indsætter et NAME-mærke i hyperlinket.