Hyperlink

Åbner en dialogboks, der gør det muligt at oprette og redigere hyperlinks.

Ikon

Hyperlink-dialog

Vælg den type hyperlink, som skal indsættes.

Internet

Brug Internetsiden i Hyperlink-dialogen for at redigere hyperlinks med WWW eller FTP-adresser.

Mail

På siden E-mail i Hyperlink-dialogen kan du redigere hyperlinks til e-mailadresser.

Dokument

Hyperlinks til ethvert dokument eller mål i dokumenter kan redigeres ved at bruge fanebladet Dokument i Hyperlink-dialogen.

Nyt dokument

Brug fanebladet Nyt dokument fra Hyperlink-dialogen for at sætte et hyperlink op til et nyt dokument og oprette det nye dokument samtidigt.

Anvend

Anvender dataene på dit dokument.

Luk

Lukker dialogen uden at gemme

Hjælp

Åbner Hjælp.

Nulstil

Sætter elementerne i dialogen til deres oprindelige værdi.