Punkttegn til/fra

Tildeler punkttegn til de markerede afsnit, eller fjerner dem fra en punktopstilling.

Ikon

Punkttegn til/fra