Formindsk indrykning

Klik på ikonet Formindsk indrykning for at reducere den venstre indrykning for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og indstille det til det forrige tabulatorstop.

Ikon

Formindsk indrykning