Tekst løber oppefra og ned

Bestemmer tekstens lodrette retning.

Ikon

Tekstretning oppefra og ned