Guider til/fra

Angiver om guiden skal starte automatisk, når der indsættes et nyt kontrolelement. Denne indstilling anvendes globalt for alle dokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn værktøjslinjen Formularkontrolelementer og klik

Ikon

Guider til/fra


Der er guider til at indsætte en rulleliste eller et kombinationsfelt, et tabelelement og gruppefelte.