Hændelser

Fanebladet Hændelser giver dig mulighed for at tildele en makro til bestemte hændelser, som forekommer i en formular.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen for et valgt formularelement - vælg Formular - Hændelser

Åbn værktøjslinjen Formularfunktioner eller værktøjslinjen Formulardesign, klik på ikonet Formular - fanebladet Hændelser


For at kæde en hændelse sammen med en makro skal du først skrive en makro, der indeholder alle de kommandoer, der skal udføres, når hændelsen indtræffer. Derefter tildeles denne makro ved at klikke på knappen ... ved siden af den tilsvarende hændelse. Dialogen Tildel makro åbnes, og du kan vælge makroen.

De følgende handlinger kan tilpasses individuelt, så du kan bruge dine egne dialoger til at udføre en handling:

  1. Vise en fejlmeddelelse,

  1. Bekræfte sletning af dataposter,

  1. Forespørge efter parametre,

  1. Kontrollere indtastning ved lagring af datapost.

For eksempel kan du lave en "bekræft sletning"-anmodning såsom "Vil du virkelig slette kunde xyz?", når en datapost forsøges slettet.

Noteikon

Hændelserne som vises i dialogen Hændelser kan ikke redigeres direkte. Du kan slette en hændelse fra listen ved at klikke på Deletetasten.


I det følgende beskrives alle de hændelser i en formular, som kan kædes sammen med en makro:

Bekræft sletning

Hændelsen Bekræft sletning indtræffer, så snart data er blevet slettet fra formularen. For eksempel kan en kædet makro anmode om bekræftelse i en dialog.

Efter dataposthandling

Hændelsen Efter dataposthandling indtræffer umiddelbart efter, at den aktuelle datapost er blevet ændret.

Efter ændring af datapost

Hændelsen Efter ændring af datapost indtræffer umiddelbart efter, at den aktuelle datapostpegepind er blevet ændret.

Fejl opstod

Hændelsen Fejl opstod bliver aktiveret, hvis der opstår en fejl under brug af datakilden. Dette gælder formularer, rullelister og kombinationsfelter.

Før afsendelse

Hændelsen Før afsendelse indtræffer, før formularens data sendes.

Før dataposthandling

Hændelsen Før dataposthandling indtræffer, før den aktuelle datapost ændres. For eksempel kan en kædet makro anmode om bekræftelse i en dialog.

Før fjernelse

Hændelsen Før fjernelse indtræffer, før formularen fjernes; det vil sige adskilt fra dets datakilde.

Før genindlæsning

Hændelsen Før genindlæsning indtræffer, før formularen genindlæses. Dataindholdet er endnu ikke blevet opdateret.

Før opdatering

Hændelsen "Før opdatering" indtræffer, før kontrolelementets indhold, der er ændret af brugeren, skrives ind i datakilden. Den kædede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSE".

Efter opdatering

Hændelsen "Efter opdatering" indtræffer, efter kontrolelementets indhold, der er ændret af brugeren, er blevet skrevet ind i datakilden.

Før nulstilling

Hændelsen Før nulstilling indtræffer, før en formular nulstilles. Den kædede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSE".

En formular nulstilles, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  1. Brugeren trykker en (HTML) knap, der er defineret som en nulstillingsknap.

  2. En ny, tom datapost bliver oprettet i en formular, som er kædet sammen med en datakilde. For eksempel kan der være trykket på knappen Næste datapost i den sidste datapost.

Efter nulstilling

Hændelsen Efter nulstilling indtræffer, efter en formular er blevet nulstillet.

Før ændring af datapost

Hændelsen Før ændring af datapost indtræffer, før den aktuelle datapostpegepind ændres. Den kædede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSE".

Udfyld parametre

Hændelsen Udfyld parametre indtræffer, når formularen, der skal indlæses, har parametre, som skal være udfyldt. For eksempel kan formularens datakilde være følgende SQL-kommando:

SELECT * FROM adresse WHERE navn=:navn

Her er :navn en parameter, som skal være udfyldt ved indlæsning. Om muligt udfyldes parameteren automatisk fra hovedformularen. Hvis parameteren ikke kan udfyldes, kaldes denne hændelse, og en kædet makro kan udfylde parameteren.

Ved fjernelse

Hændelsen Ved fjernelse indtræffer umiddelbart efter, at formularen er blevet fjernet; det vil sige adskilt fra dets datakilde.

Ved genindlæsning

Hændelsen Ved genindlæsning indtræffer umiddelbart efter, at formularen er blevet genindlæst. Dataindholdet er allerede blevet opdateret.

Ved indlæsning

Hændelsen Ved indlæsning indtræffer umiddelbart efter, at formularen er blevet indlæst.