Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen for et valgt formularelement - vælg Formular

Ikon

Formular


Hvis du indtaster data i dialogen Egenskaber, skal du bemærke, at indtastninger over flere linjer er muligt for bestemte rullegardinskombinationsfelter. Dette berører alle felter, hvori en SQL-sætning kan indtastes, såvel som egenskaberne for tekstfelter eller etiketfelter. Du kan åbne disse felter og indtaste tekst i den åbnede liste. Følgende genvejstaster er gyldige:

Taster

Effekter

+Pil ned

Åbner kombinationsfeltet

+Pil op

Lukker kombinationsfeltet

Skift+Enter

Indsætter en ny linje.

Pil op

Placerer markøren på den forrige linje.

Pil ned

Placerer markøren på næste linje.

Enter

Afslutter input i feltet og placerer markøren i næste felt.


Som med rullelister eller kombinationsfelter kan du åbne eller lukke listen med et museklik ved pilen på den højre ende af feltet. Dog kan input her indtastes enten i den åbnede liste eller i det øverste tekstfelt. En undtagelse er egenskaberne som forventer en listerepræsentation, for eksempel egenskaben Listeelementer, som kan være indstillet for kontrolelementetfelterne Rulleliste og Kombinationsfelt. Her kan du kun redigere elementerne, når feltet er åbnet.

Generelt

Data

Fanebladet Data angiver de formularegenskaber, som referer til den database, der er kædet sammen med formularen.

Hændelser

Fanebladet Hændelser giver dig mulighed for at tildele en makro til bestemte hændelser, som forekommer i en formular.