Hændelser

På fanebladet Hændelser kan du kæde makroer til hændelser, som forekommer i en formulars kontrolfelter.

Når en hændelse sker vil en linket makro blive kaldt. For at angive en makro til en hændelse så tryk på ... knappen. Tildel handling dialogen åbner.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen for et valgt formularelement - vælg Kontrolelement - Hændelser

Åbn værktøjslinjen Formularfunktioner eller værktøjslinjen Formulardesign, klik på ikonet Kontrolelement - fanebladet Hændelser


Afhængig af kontrolelementet, er forskellige hændelser tilgængelige. Kun de tilgængelige hændelser for det valgte kontrolelement og sammenhængen er skrevet på fanebladet Hændelser. Følgende hændelser er defineret:

Godkend handling

Denne hændelse indtræffer, før en handling bliver udløst ved at klikke på kontrolelementet. For eksempel vil klik på en "Indsend"-knap igangsætte en send-handling. Den faktiske "send"-proces vil dog først starte, når hændelsen Ved initiering indtræffer. Hændelsen Godkend handling giver dig mulighed for at stoppe processen. Hvis den forbundne metode returnerer et FALSE, vil Ved initiering ikke blive udført.

Udfør handling

Hændelsen Udfør handling indtræffer, når en handling startes. Hvis du for eksempel har en "Indsend"-knap i din formular, repræsenterer send-processen handlingen, der skal initieres.

Ændret

Hændelsen Ændret indtræffer, når kontrolelementet mister fokus, og indholdet af kontrolelementet er ændret, siden det mistede fokus.

Tekst ændret

Hændelsen Tekst ændret indtræffer, hvis du indtaster eller ændrer en tekst i et indtastningsfelt.

Elementstatus ændret

Hændelsen Elementstatus ændret indtræffer, hvis status for kontrolfeltet er ændret.

Ved fokus

Hændelsen Ved fokus indtræffer, hvis et kontrolelementfelt modtager fokus.

Ved mistet fokus

Ved mistet fokus indtræffer hændelsen, hvis et kontrolelementfelt mister fokus.

Tast trykket

Hændelsen Tast trykket indtræffer, når brugeren trykker en vilkårlig tast, mens kontrolelementet har fokus. Denne hændelse kan være forbundet til en makro, som kontrollerer indtastninger.

Tast sluppet

Hændelsen Tast sluppet indtræffer, når brugeren slipper en vilkårlig tast, mens kontrolelementet har fokus.

Mus indenfor

Hændelsen Mus indenfor indtræffer, hvis musen er indenfor kontrolfeltet.

Musebevægelse ved tastetryk

Hændelsen Musebevægelse ved tastetryk indtræffer, når musen flyttes samtidig med, at en tast trykkes ned. Et eksempel er, at ved træk-og-slip afgør en ekstra tast tilstanden (flyt eller kopier).

Mus flyttet

Hændelsen Mus flyttet indtræffer, hvis musen flyttes over kontrolelementet.

Museknap trykket

Hændelsen Museknap trykket indtræffer, hvis museknappen bliver trykket ned, mens musemarkøren er på kontrolelementet.

Noteikon

Bemærk at denne hændelse også bliver brugt til at give beskeder fra en pop-op genvejsmenu på kontrolelementet.


Museknap sluppet

Hændelsen Museknap sluppet indtræffer, hvis museknappen bliver sluppet, mens musemarkøren er på kontrolelementet.

Mus udenfor

Hændelsen Mus udenfor indtræffer, når musen er udenfor kontrolfeltet.

Før opdatering

Hændelsen "Før opdatering" indtræffer, før kontrolelementets indhold, der er ændret af brugeren, skrives ind i datakilden. Den kædede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSE".

Efter opdatering

Hændelsen "Efter opdatering" indtræffer, efter kontrolelementets indhold, der er ændret af brugeren, er blevet skrevet ind i datakilden.

Før nulstilling

Hændelsen Før nulstilling indtræffer, før en formular nulstilles. Den kædede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSE".

En formular nulstilles, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  1. Brugeren trykker en (HTML) knap, der er defineret som en nulstillingsknap.

  2. En ny, tom datapost bliver oprettet i en formular, som er kædet sammen med en datakilde. For eksempel kan der være trykket på knappen Næste datapost i den sidste datapost.

Efter nulstilling

Hændelsen Efter nulstilling indtræffer, efter en formular er blevet nulstillet.