Specielle tip for tabelkontrolelementer

Du kan angive et tabelkontrolelement for at vise dataposterne efter eget valg. Med andre ord kan du definere datafelter til visning eller redigere data ligesom i en databaseformular.

De følgende felter er mulige i et tabelkontrolelement: tekst, dato, klokkeslæt og valutafelt, numerisk felt, felt med mønster, afkrydsningsfelt og kombinationsfelt. I tilfælde af kombinerede dato-/klokkeslætsfelter, oprettes automatisk to kolonner.

Antallet af valgte linjer, hvis der er valgt nogle, er i parenteser efter det samlede antal dataposter.

For at indsætte kolonner i tabelkontrolelementet, klik på kolonneoverskriften for at åbne genvejsmenuen. Følgende kommandoer er tilgængelige:

Indsæt kolonne

Kalder en undermenu for at vælge et datafelt for at indføre det i tabelkontrolelementet.

Konfigurer tabelkontrolelementet ved at bruge træk og slip: Åbn datakildeoversigten og træk de ønskede felter ud af datakildeoversigten og over på tabelkontrolelementets kolonneoverskrift. En konfigureret kolonne bliver oprettet.

Erstat med

Åbner en undermenu at vælge et datafelt til erstat datafeltet valgte i tabelkontrolelementet.

Slet kolonne

Sletter den valgte kolonne.

Spalte

Åbner egenskabsdialogen for den valgte kolonne.

Skjul kolonner

Skjuler den valgte kolonne. Dens egenskaber bliver ikke ændret.

Vis kolonner

Kalder en undermenu, hvor du kan vælge de kolonner du vil vise igen. For kun at vise en kolonne, klik på kolonnenavnet. Du ser kun de første 16 skjulte kolonner. Hvis der er flere skjulte kolonner, vælg kommandoen Flere for at kalde dialogen Vis kolonner.

Flere

Kalder dialogen Vis kolonner.

I dialogen Vis kolonner kan du vælge de kolonner, som skal vises. Hold Skift- eller nede for at vælge flere elementer.

Alt

Klik på Alt hvis du vil vis alle kolonner.

Tastaturstyring af tabelkontrolelementer

Hvis du kun bruger tastaturet til at navigere mellem kontrolelementer i dit dokument, vil du opleve en forskel i forhold til andre typer af styring af kontrolelementer: tabulatortasten flytter ikke markøren til næste kontrolelement, men flytter til næste kolonne i tabelkontrolelementet. Tryk på +Tab for at flytte til næste kontrolelement, eller tryk Skift++Tab for at flytte til forrige kontrolelement.

For at gå ind i den specielle kun-tastatur redigeringstilstand for Tabelkontrolelementer:

Formulardokumentet skal være i designtilstand.

  1. Tryk +F6 for at vælge dokumentet.

  2. Tryk Skift+F4 for at vælge det første kontrolelement. Hvis tabelkontrolelementet ikke er det første kontrolelement, så tryk på Tabulator-tasten indtil den bliver valgt.

  3. Tryk på Enter for at komme i redigeringstilstand. Håndtagene vises udenfor kontrolelementets kant.

  4. I redigeringstilstand kan du åbne redigeringstilstandens genvejsmenu ved at trykke på Skift+F10.

  5. Hvis du vil redigere kolonner, skal du trykke Skift+Mellemrum for at komme i kolonneredigeringstilstand. Nu kan du reorganisere rækkefølgen af kolonner med +Piletaster. Delete-tasten sletter den aktive kolonne.

  6. Tryk på Escape-tasten for at gå ud af redigeringstilstanden.