Formularkontrolelementer

Værktøjslinjen Formularkontrolelementer indeholder de værktøjer, som du skal bruge for at oprette en interaktiv formular. Du kan bruge værktøjslinjen til at føje kontrolelementer til en formular i en tekst, et regneark, en præsentation eller et HTML-dokument, for eksempel en knap som kører en makro.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Værktøjslinjer - Formularkontrolelementer.

Ikon i værktøjslinjen Indsæt (måske skal du først aktivere dette ikon):

Ikon

Kontrolelementer


Noteikon

XML formulardokumenter (XForms) bruger de samme kontrolelementer.


For at oprette en formular skal du åbne et dokument og bruge værktøjslinjen Kontrolelementer for at tilføje og definere formularkontrolelementerne. Hvis du vil, kan du også sammenkæde formularen med en database, så du kan bruge kontrolelementerne til at manipulere en database.

Når du opretter en formular i et HTML-dokument, kan du bruge formularen til at sende data over internettet.

Noteikon

LibreOffice eksporterer kun de formularegenskaber, der understøttes af den HTML-version, som du eksporterer til. For at angive HTML-versionen skal du vælge - Indlæs/Gem - HTML-kompatibilitet.


For at tilføje et kontrolelement til et dokument

  1. På værktøjslinjen Kontrolelementer skal du klikke på ikonet for det kontrolelement, som du vil tilføje.

  2. I dokumentet skal du trække for at oprette kontrolelementet.

    For at oprette et kvadratisk kontrolelementfelt skal du holde Skift-tasten nede, mens du trækker.

Tipikon

For at føje et felt fra feltlisten for en tabel eller en forespørgsel til en formular, skal du trække en celle ind i formularen. I et tekstdokument kan du også trække en kolonneoverskrift for at føje et felt til en formular. For at inkludere en etiket for feltet, skal du holde +Skift nede, mens du trækker en kolonneoverskrift.


Modificere et kontrolelement

  1. Højreklik på kontrolelementet og vælg Kontrolelement. En dialog åbner, hvor du kan definere egenskaberne af kontrolelementet.

  2. For at angive en genvejstast til et kontrolelement skal du tilføje en tilde (~) foran tegnet i etiketten for kontrolelementet.

  3. Du kan trække og slippe kontrolelementer fra ét dokument til et andet dokument. Du kan også kopiere og indsætte kontrolelementer mellem dokumenter. Når du indsætter et kontrolelement fra et andet dokument, analyserer LibreOffice datakilden, indholdstypen og indholdsegenskaberne for kontrolelementet, så det passer til den logiske struktur i måldokumentet. For eksempel vil et kontrolelement, som viser indhold fra en adressebog, fortsætte med at vise det samme indhold efter du har kopieret kontrolelementet til et andet dokument. Du kan se disse egenskaber på fanebladet Data dialogen Formularegenskaber.

Vælg

Ikon

Dette ikon skifter musemarkøren til markørtilstand eller deaktiverer denne tilstand. Markørtilstand bruges til at vælge kontrolelementerne for den aktuelle formular.

Designtilstand til/fra

Slår designtilstand til eller fra. Denne funktion bruges til hurtigt at skifte mellem Design- og Brugertilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementerne og deaktiver den for at bruge formularkontrolelementerne.

Ikon

Designtilstand til/fra

Kontrolelementegenskaber

Åbner en dialog til at redigere egenskaberne for et valgt kontrolelement.

Ikon

Kontrolelement

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Ikon

Formular

Afkrydsningsfelt

Ikon

Opretter et afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfelter giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere en funktion i en formular.

Tekstfelt

Ikon

Opretter et tekstfelt. Tekstfelter er felter, hvor brugeren kan indtaste tekst. I en formular viser tekstfelter data eller giver mulighed for indtastning af nye data.

Formateret felt

Ikon

Opretter et formateret felt. Et formateret felt er et tekstfelt, hvor du kan angive, hvordan indtastningerne og resultatet formateres, samt hvilke grænser, der skal være for værdierne.

Et formateret felt har specielle kontrolelementegenskaber(vælg Formater - Kontrolelement).

Trykknap

Ikon

Opretter en trykknap. Denne funktion kan bruges til at udføre en kommando for en defineret hændelse såsom et museklik.

Du kan anvende tekst og grafik til disse knapper.

Alternativknap

Ikon

Opretter en alternativknap. Alternativknapper giver brugeren mulighed for at vælge en af flere muligheder. Alternativknapper med samme funktionalitet får det samme navn (Navnegenskab). Normalt tilhører de et gruppefelt.

Rulleliste

Ikon

Opretter en rulleliste. En rulleliste giver brugere mulighed for at vælge et element fra en liste. Hvis formularen er kædet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Rullelisteguiden automatisk, når rullelisten er blevet indsat i dokumentet. Denne guide hjælper dig med at oprette rullelisten.

Kombinationsfelt

Ikon

Opretter et kombinationsfelt. Et kombinationsfelt er en rullegardinliste, hvor brugere kan vælge en valgmulighed. Du kan tildele egenskaben "skrivebeskyttet" til kombinationsfeltet, så brugere ikke kan indtaste andre elementer end dem, der er på listen. Hvis formularen er bundet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Kombinationsfeltguiden automatisk, når du har indsat kombinationsfeltet i dokumentet.

Etiketfelt

Ikon

Opretter et felt til visning af tekst. Disse etiketter bruges kun til at vise foruddefineret tekst. Elementer kan ikke oprettes i disse felter.

Flere kontrolelementer

Åbner værktøjslinjen Flere kontrolelementer.

Formulardesign

Åbner værktøjslinjen Formulardesign.

Guider til/fra

Ikon

Aktiverer og deaktiverer de automatiske formularkontrolelementguider.

Disse guider hjælper dig til at indtaste egenskaberne for rullelister, tabelkontrolelementer og andre kontrolelementer.

Genvejsmenu Kommandoer