Vis tegnefunktioner

Klik for at åbne eller lukke linjen Tegning, hvor du kan tilføje figurer, linjer, tekst og forklaringer til det aktuelle dokument.

Du kan slå værktøjslinjen Tegning til og fra i Writer- og Calc-dokumenter ved at bruge ikonet på værktøjslinjen Standard.

Ikon

Vis tegnefunktioner

Tipikon

Du kan bestemme, hvilke knapper, der er synlige på værktøjslinjerne. Højreklik på en værktøjslinje for at tilgå kommandoenSynlige knapper.


Markering

Ikon

Lader dig vælger objekter i det aktuelle dokument. For at vælge et objekt, klik på objektet med pilen. For at vælge mere end ét objekt, træk en markeringsramme omkring objekterne. For at tilføje et objekt til en markering, tryk Skift, og klik så på objektet.

Streg

Ikon

Tegner en ret linje hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at begrænse linjen til 45 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Tipikon

For at indtaste tekst på en linje skal du dobbeltklikke på linjen og skrive eller indsætte din tekst. Tekstretningen svarer til retningen, du trak for at tegne linjen. For at skjule linjen skal du vælge Usynlig i feltet Stregtype på værktøjslinjen Objekt.


Rektangel

Ikon

Tegner et rektangel hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker. Klik der, hvor du vil placere et hjørne af rektanglet, og træk til den størrelse, som du vil.

Ellipse

Ikon

Tegner en oval hvor du trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor du vil tegne ovalen, og træk til den størrelse, som du ønsker. For at tegne en cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Polygon

Ikon

Tegner en linje sammensat af en serie af rette linjestykker. Træk for at tegne et linjesegment, klik for at definere slutpunktet for linjesegmentet, og træk så for at tegne et nyt linjesegment. Dobbeltklik for at afslutte linjen. For at oprette en lukket figur, dobbeltklik på startpunktet for linjen.

Hold Skift-tasten mens du tegner en polygon for at placere nye punkter med 45 graders vinkler.

Tilstanden Rediger punkter lader dig ændre de individuelle punkter af polygonen interaktivt.

Kurve

Ikon

Tegner en jævn bezierkurve. Klik der hvor du ønsker, kurven skal starte, træk, slip, og flyt så markøren til hvor du ønsker, kurven skal slutte og klik. Flyt markøren og klik igen for at føje et segment af en ret linje til kurven. Dobbeltklik for at afslutte kurvetegningen. Hvis du vil oprette en lukket figur, skal du dobbeltklikke på startpunktet for kurven. Buen for kurven bestemmes af afstanden, du trækker.

Frihåndslinje

Ikon

Tegner en frihåndslinje hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at afslutte linjen, skal du slippe museknappen. Slip museknappen tæt ved begyndelsespunktet for at tegne en lukket figur.

Bue

Ikon

Tegner en bue i det aktuelle dokument. For at tegne en bue, træk en oval til den størrelse, som du ønsker, og klik så for at definere startpunktet for buen. Flyt markøren til der, hvor du vil placere endepunktet og klik. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en bue, der er baseret på en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ellipsesektor

Ikon

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en oval og to radiuslinjer, i det aktuelle dokument. For at tegne en ellipseformet cirkel, skal du trække en oval til den størrelse, som du ønsker og så klikke for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren til der hvor du vil placere den anden radiuslinje og klik. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Cirkelsegment

Ikon

Tegner en udfyldt figur, som er defineret ved buen af en cirkel og en diameter i det aktuelle dokument. For at tegne et cirkelsegment, skal du trække en cirkel til den størrelse, som du ønsker, og så klikke for at definere startpunktet for diameteren. Flyt markøren til der hvor du vil placere slutpunktet for diameteren og klik. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne et ellipsesegment skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Tekstfelt

Ikon

Tegner et tekstfelt med vandret tekstretning der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil, hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Roter tekstfeltet for at få roteret tekst.

Tekstanimation

Ikon

Indsætter animeret tekst med vandret tekstretning i det aktuelle dokument.

Forklaringer

Ikon

Tegner en linje, som ender i en firkantet forklaringsboks med vandret tekstretning fra der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et håndtag af forklaringen for at ændre forklaringens størrelse. For at tilføje tekst, klik på kanten af forklaringen, og skriv så eller indsæt din tekst. For at ændre en rektangulær / firkantet forklaring til en afrundet forklaring, træk i det største hjørnehåndtag når markøren ændrer sig til en hånd.

Simple figurer

Åbner værktøjslinjen Simple figurer, som du kan bruge til at indsætte grafik i dit dokument.

Ikon

Simple figurer

Symbolfigurer

Åbner værktøjslinjen Symbolfigurer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikon

Symbolfigurer

Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikon

Blokpile

Rutediagram

Åbner værktøjslinjen Rutediagram, hvorfra du kan indsætte Grafik i dit dokument.

Ikon

Rutediagrammer

Forklaringer

Åbner værktøjslinjen Forklaringer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikon

Forklaringer

Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikon

Stjerner

Punkter

Giver dig mulighed for at redigere punkter på din tegning.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Ikon

Fontwork-galleri

Fra fil

Indsætter etbillede i det aktuelle dokument .

Ikon

Billede

Ekstrudering til/fra

Slår 3D-effekterne til og fra for de valgte objekter.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Lodret forklaring

Ikon

Tegner en linje, som ender i en firkantet forklaringsboks med lodret skriveretning fra der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk i et håndtag af forklaringen for at ændre forklaringens størrelse. For at tilføje tekst skal du klikke på kanten af forklaringen og så skrive eller indsætte din tekst. For at ændre en rektangulær forklaring til en afrundet forklaring skal du trække i det største hjørnehåndtag, når markøren ændrer sig til en hånd. Kun tilgængelig, når understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.

Lodret tekst

Ikon

Tegner et tekstfelt med lodret tekstretning, hvor du klikker eller trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Du kan også flytte markøren, til hvor du vil tilføje teksten, trække et tekstfelt og så skrive eller indsætte din tekst. Kun tilgængelig, når understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.