Data (for XML-formulardokumenter)

Datafanebladet i dialogen Egenskaber for et XML-formulardokument tilbyder nogle indstillinger for XML-formulardokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenu for et valgte kontrolelement på et XML-formulardokument, vælg Kontrolelement - Data

Åbn værktøjslinjen Kontrolelementer i et XML-formulardokument, klik på ikonet Kontrolelement - Data.


De mulige indstillinger for fanebladet Data for et kontrolelement afhænger af det pågældende kontrolelement. Du ser kun de indstillinger, der er tilgængelige for det aktuelle kontrolelement og den aktuelle sammenhæng. De følgende felter er tilgængelige:

XML-datamodel

Vælg en model fra listen over modeller i det aktuelle dokument.

Binding

Marker eller indtast navnet på en binding. Markering af navnet på en eksisterende binding associerer bindingen med formularkontrolelementet. Indtastning af et nyt navn opretter en ny binding, og associerer den med formularkontrolelementet.

Bindingsudtryk

Indtast DOM-noden som kontrolmodellen skal bindes til. Klik på "..."-knappen for at få en dialog, hvor XPath-udtrykket kan indtastes.

Nødvendig

Specificerer om elementet skal være inkluderet i XFormen.

Relevant

Erklærer elementet som relevant.

Skrivebeskyttet

Erklærer elementet som skrivebeskyttet.

Begrænsning

Erklærer elementet som en begrænsning.

Beregning

Erklærer at elementet er beregnet.

Datatype

Marker en datatype som kontrolelementet skal valideres imod.

x

Marker en brugerdefineret datatype og klik på knappen for at slette den brugerendefinerede datatype.

+

Klik på knappen for at åbne en dialogboks, hvor du kan indtaste navnet på en ny brugerdefineret datatype. Den nye datatype arver alle facetter fra den aktuelt valgte datatype.

Noteikon

I det følgende opremses alle facetter, som er gyldige for datatyper. Nogle facetter er kun tilgængelige for visse datatyper.


Blanktegn

Angiver hvordan mellemrum (whitespace) skal håndteres når en tekststreng med den aktuelle datatype behandles. Mulige værdier er: Oprethold, Erstat, og klap sammen. Semantikken følger definitionen på http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mønster

Specificerer et regulært udtryk. Tekststrenge, som valideres mod datatypen, skal overholde dette mønster for at være gyldige. Syntaksen for regulære udtryk i forbindelse med XSD-datatyper er forskellig fra den syntaks, som bruges andre steder i LibreOffice; f.eks. i dialogen Søg og erstat.

Cifre (total)

Specificerer den maksimale totale antal cifre, som værdier med decimaltals-datatypen kan have.

Cifre (brøk)

Specificerer det maksimale antal cifre efter kommaet, som værdier med decimaltals-datatypen kan have.

Maks. (inklusiv)

Specificerer en inklusiv øvre grænse for værdier.

Maks. (eksklusiv)

Specificerer en eksklusiv øvre grænse for værdier.

Min. (inklusiv)

Specificerer en inklusiv nedre grænse for værdier.

Min. (eksklusiv)

Specificerer en eksklusiv nedre grænse for værdier.

Længde

Specificerer antal tegn for en streng.

Længde (mindst)

Angiver det mindste antal af tegn for en streng.

Længde (højst)

Specificerer det maksimale antal tegn for en streng.