Eksporter som PDF

Gemmer den aktuelle fil i Portable Document Format (PDF) version 1.4. En PDF-fil kan ses og udskrives på enhver platform med den oprindelige formatering intakt, forudsat at der er installeret understøttende software.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF

Ikon

Eksporter direkte som PDF


Fanen Generelt

Område

Sætter eksportindstillingerne for de sider, der er inkluderet i PDF-filen.

Alt

Eksporterer alle definerede udskriftsområder. Hvis intet udskriftsområde er defineret, eksporteres hele dokumentet.

Sider

Eksporterer siderne de indtaster i boksen.

For at eksportere en række sider, brug formatet 3-6. For at eksportere enkeltsider, brug formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombination af sideintervaller og enkeltsider ved at bruge et format som 3-6;8;10;12.

Markering

Eksporterer den aktuelle markering.

Billeder

Sætter indstillingerne for PDF-eksport for billeder i dit dokument.

Noteikon

EPS-billeder med indlejret forhåndsvisning bliver kun eksporteret som forhåndsvisning. EPS-billeder uden indlejret forhåndsvisning bliver eksporteret som tomme pladsholdere.


Tabsfri komprimering

Vælger tabsfri komprimering af billeder. Alle billedpunkter bevares.

JPEG-komprimering

Vælg en JPEG-komprimering af billeder. Med højt kvalitetsniveau bliver næsten alle billedpunkter bevaret. Med lavt kvalitetsniveau går nogle billedpunkter tabt og der opstår fortegninger, men filstørrelserne bliver reduceret.

Kvalitet

Indtast kvalitetesniveauet for JPEG-komprimering.

Reducer billedopløsning

Vælger genbehandling eller reduktion af billederne til et lavere antal billedpunkter pr. tomme.

Marker målopløsningen for billederne.

Generelt

Sæt generelle PDF-eksportindstillinger.

Hybrid PDF (indlejret ODF-fil)

Denne indstilling tillader at du eksporterer dokumentet som en .pdf-fil, der indeholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-fremvisere opfører det sig som en normal .pdf-fil, og det forbliver fuldt redigerbart i LibreOffice.

Arkiv PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Konverterer til PDF/A-1-formatet. Dette er defineret som et elektronisk dokumentfilformat til langsigtet bevaring. Alle skrifttyper, der blev anvendt i kildedokumentet vil blive indlejret i den genererede PDF-fil. PDF-tags vil blive skrevet.

Opmærket PDF (tilføj dokumentstruktur)

Vælger at skrive PDF-mærker. Dette kan øge filens størrelse betragteligt.

Opmærket PDF indeholder information om strukturen af dokumentets indhold. Dette kan hjælpe med at vise dokumentet på enheder med forskellige skærme, og når der bruges skærmlæserprogrammer.

Eksporter bogmærker

Vælger at eksportere bogmærker fra Writer-dokumenter som PDF-bogmærker. Bogmærker dannes på baggrund af overskriftsniveauer (Funktioner - Dispositionsnummerering) og for alle elementer i indholdsfortegnelsen, som du har tildelt hyperlinks i kildedokumentet.

Eksporter kommentarer

Vælger at eksportere kommentarer i Writer- og Calc-dokumenter som PDF-noter.

For at eksportere kommentarer i Writer dokumenter, som de vises i LibreOffice, vælg - LibreOffice Writer - Udskriv og vælg I margener iKommentar området. De eksporterede sider vil blive skaleret ned og kommentarerne placeres i margenerne.

Opret PDF-formular

Vælg at oprette en PDF-formular. Den kan udfyldes og udskrives af brugeren af PDF-dokumentet.

Send format

Vælg formatet for indsendelse af formularer fra PDF-filen.

Vælg det dataformat, som du modtager fra afsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne indstilling tilsidesætter kontrolelementets URL-egenskab, som du indstiller i dokumentet.

Tillad duplikerede feltnavne

Tillader at det samme feltnavn bruges til flere felter i den genererede PDF-fil. Hvis deaktiveret, eksporteres feltnavne med genererede unikke navne.

Eksporter automatisk indsatte tomme sider

Hvis aktiveret, bliver automatisk indsatte tomme sider eksporteret til pdf-fil. Det er bedst, hvis du udskriver pdf-filen dobbeltsidet. Eksempel: I en bog er en kapitelafsnitstypografi sat til altid at starte med en ulige side. Det forrige kapitel slutter på en ulige side. LibreOffice indsætter en lige nummereret tom side. Denne indstilling styrer, om den lige nummererede side skal eksporteres eller ej.

Brug "reference XObjects"

Denne indstilling påvirker, hvordan PDF-billeder eksporteres tilbage til PDF. Når denne indstilling er deaktiveret, er den første side i PDF-data inkluderet i output. PDF-eksporten fletter sammen de brugte billeder, skrifttyper og andre ressourcer under eksport. Dette er en kompleks operation, men resultatet kan ses i forskellige fremvisere. Når indstillingen er aktiveret, bruges referencen XObject-markering: Dette er en simpel operation, men fremviseren skal understøtte denne markering for at vise vektorbilleder. Ellers vises en backup-bitmap i fremviseren.

Fanen Startvisning

Paneler

Kun side

Marker for at generere en PDF-fil, som kun viser sideindholdet.

Bogmærker og side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser bogmærker og sideindhold.

Miniaturer og side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sideminiaturebilleder og sideindhold.

Åbn på side

Marker for at vise den givne side når læseren åbner PDF-filen.

Forstørrelse

Standard

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sideindholdet uden at forstørre. Hvis læsersoftwaren er tilpasset til at bruge en forstørrelsesgrad som standard, bliver siden vist med denne forstørrelsesgrad.

Tilpas til vindue

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siden forstørret til at passe helt i læserens vindue.

Tilpas bredde

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siden forstørret til at passe med bredden af læserens vindue.

Tilpas synlig

Marker for at generere en PDF-fil, som viser teksten og grafikken på siden forstørret til bredden af læserens vindue.

Zoomfaktor

Angiv en zoomfaktor som læseren benytter ved åbning af PDF-filen.

Sidelayout

Standard

Marker for at generere en PDF-fil, som viser siderne i henhold til layoutindstillingen i læsersoftwaren.

Enkelt side

Marker for at generere en PDF-fil, som viser en side af gangen.

Fortløbende

Marker for at generere en PDF-fil, som viser sider i en endeløs lodret kolonne.

Fortløbende modstående

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist side om side i en endeløs kolonne. Ved mere end to sider bliver den første side vist til højre.

Første side er venstre

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist side om side i en endeløs kolonne. Ved mere end to sider bliver den første side bliver vist til venstre. Du skal aktivere understøttelse af Complex Text Layout (CTL) i Sprog indstillinger - Sprog i dialogen Indstillinger.

Fanen Brugergrænseflade

Vinduesindstillinger

Skift vinduesstørrelse til startside

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et vindue, der viser hele første side.

Centrer vindue på skærmen

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et læservindue centreret på skærmen.

Åbn i fuldskærmtilstand

Marker for at generere en PDF-fil, som bliver vist i et fuldskærmslæservindue foran alle andre vinduer.

Vis dokumenttitel

Marker for at generere en PDF-fil, der bliver vist med dokumenttitlen i læserens titellinje.

Brugergrænsefladeindstillinger

Skjul menulinje

Marker for at skjule læserens menulinje, når dokumentet er aktivt.

Skjul værktøjslinje

Marker for at skjule læserens værktøjslinje, når dokumentet er aktivt.

Skjul vindueskontrolelementer

Marker for at skjule læserens kontrolelementer når dokumentet er aktivt.

Overgange

Brug overgangseffekter

Vælg at eksportere overgangseffekter fra Impress-dias til respektive PDF-effekter.

Bogmærker

Alle bogmærkeniveauer

Marker for at vise alle bogmærkeniveauer når læseren åbner PDF-filen.

Synlige bogmærkeniveauer

Marker for at vise bogmærkeniveauer ned til det valgte niveau, når læseren åbner PDF-filen.

Fanen Kæder

Angiv hvordan bogmærker og hyperlinks eksporteres i dit dokument.

Eksporter bogmærker som navngivne mål

Bogmærkerne (mål for referencer) i PDF filer kan defineres som rektangulære områder. Desuden kan bogmærker til navngivne objekter defineres ved deres navne. Aktiver afkrydsningsfeltet for at eksportere navnene på objekter i dit dokument som gyldige mål for bogmærker. Dette gør det muligt at referere til disse objekter fra andre dokumenter.

Konverter dokumenthenvisninger til PDF-mål

Aktiver dette afkrydsningsfelt for at konverte de URLer, som refererer til andre ODF filer, til PDF filer med det samme navn. I de refererende URLer bliver filendelserne .odt,.odp,.ods,.odg,og .odm ændret til filendelsen .pdf.

Eksporter URL'er relativt til filsystem

Aktiver denne checkboks for at eksportere URLer til andre dokumenter som relative URLer i filsystemet. Se "Relative hyperlinks" i hjælpen.

Krydsdokumentreferencer

Angiver hvordan hyperlinks fra din PDF-fil til andre filer håndteres .

Standardtilstand

Kæder fra dit PDF dokument til andre dokumenter vil blive håndteret som det er angivet i dit operativsystem.

Åbn med PDF-læser

Referencer på tværs af dokumenter åbnes med den PDF-læser som for øjeblikket viser dokumentet. PDF-læseren skal være i stand til at håndtere den angivne filtype.

Åbn med internetbrowser

Referencer på tværs af dokumenter åbnes med internetbrowseren. Internetbrowseren skal være i stand til håndtere den angivne filtype.

Fanen Sikkerhed

Angiv adgangskoder

Klik for at åbne en dialog hvor du kan indtaste adgangskoderne.

Du kan angive en adgangskode for at se PDF'en. Du kan indtaste en valgfri adgangskode, som tillader den, der ser PDF'en at redigere og/eller udskrive dokumentet.

Udskrivning

Ikke tilladt

Udskrivning af dokumentet er ikke tilladt.

Lav opløsning (150 dpi)

Dokumentet kan kun udskrives i lav opløsning (150 dpi). Ikke alle PDF-læsere kan bruge denne indstilling.

Høj opløsning

Dokumentet kan udskrives i høj opløsning.

Ændringer

Ikke tilladt

Ingen ændringer af indholdet er tilladt.

Indsætte, slette og rotere sider

Kun indsæt, slet og roter sider er tilladt.

Udfylde formularfelter

Kun udfyldning af formularfelter er tilladt.

Kommentere, udfylde formularfelter

Kun kommentering og udfyldning af formularfelter er tilladt.

Alt, dog undtaget at udtrække sider.

Alle ændringer er tilladt, dog undtaget at udtrække sider.

Tillad kopiering af indhold

Marker for at tillade kopiering af indhold til udklipsholderen.

Aktivere tekstadgang for tilgængelighedsværktøjer

Marker for at aktivere tekstadgang for tilgængelighedsværktøjer.

Digitale signaturer-faneblad

Dette faneblad indeholder valgmulighederne ved eksport af en digitalt signeret PDF.

Digitale signaturer anvendes til at sikre, at PDF-filen i virkeligheden er oprettet af den rette forfatter (f.eks. dig), og at dokumentet ikke er blevet ændret siden den blev signeret.

Den signerede PDF-eksport benytter de nøgler og X.509-certifikater som allerede er i din nøglebank eller på en smartcard.

Hvis du bruger smartcard, skal det på forhånd være registreret til at blive brugt fra din nøglebank. Det gøres normalt ved installation af smartcard-programmet.

Brug dette certifikat til digital signatur i PDF-dokumenter

Gør det muligt at vælge et certifikat, som skal bruges til at signere denne PDF-eksport.

Vælg

Åbner vælg certifikat-dialogen.

Alle certifikater i den valgte nøglebank vises. Hvis nøglebanken er beskyttet af et kodeord, bliver du spurgt efter det. Ved brug af et smart card som er beskyttet af en PIN-kode, bliver du spurgt om det.

Vælg det certifikat du vil bruge til at signere den eksporterede PDF-fil med, ved at klikke på den relevante linje i oversigten. Klik herefter på OK.

Alle andre felter på fanebladet Digitale signaturer kan først tilgås, når der er valgt et certifikat

Certifikat-adgangskode

Indtast kodeordet for den private nøgle, som passer til det valgte certifikat. Dette er normalt nøglebankens kodeord.

Noteikon

Hvis kodeordet til nøglebanken allerede er indtastet i dialogen Vælg certifikat, er nøglebanken muligvis allerede låst op og kodeordet skal ikke indtastes endnu en gang. Men for at være sikker, kan du indtaste det alligevel.


Advarselsikon

Hvis du bruger et smartcard, skal du indtaste PIN-koden her. Nogle smartcards vil spørge dig om PIN-koden endnu en gang før signering. Det er underligt, men sådan fungerer smartcards.


Placering, kontaktinformationer, årsag

Disse tre felter lader dig valgfrit indtaste tillægsinformation om den digitale underskrift, som bliver anvendt i PDF'en (hvor, af hvem og hvorfor den blev lavet). Den vil blive indlejret i passende PDF-felter og vil være synlig for alle, der ser PDF'en. Hvert af de tre felter kan stå tomt.

Tidsstempel Myndighed

Giver dig mulighed for, hvis der er relevant for dig, at vælge URL for en tidsstempel myndighed (Time Stamping Authority, TSA).

I signeringsprocessen, vil TSA blive brugt til at anskaffe et digitalt signert tidsstempel som også bliver vedlagt PDF-filen. Dette (RFC 3161) tidsstempel garanterer at tidspunktet for signering af PDF-filen er korrekt.

Listen med TSA URL-adresser kan vælges og vedligeholdes under - LibreOffice - Sikkerhed - TSA.

Hvis ingen TSA URL-adresse er valgt (standard), vil den digitale signatur ikke blive tidsstemplet, men vil benytte det aktuelle klokkeslæt fra din computer.

Knappen Eksporter

Eksporterer den aktuelle fil i PDF format.