Brug af Notebook linjen

Notebook linjen er en ny måde at få vist ikoner for mere effektiv brug

Advarselsikon

Denne funktion er eksperimentel og kan forårsage fejl eller uventet opførsel. For at aktivere den alligevel, vælg - LibreOffice - Avanceret og marker afkrydsningsfeltet Aktiver eksperimentelle funktioner.


Som standard er kommandoer i LibreOffice grupperet i menuer og i værktøjslinjer med ikoner.

Notebook linjen viser en anderledes måde at organisere funktioner og ikoner til forskel fra lige linjer med rækker af ikoner, som viser relevante grupper med kommandoer og indhold.

Med Notebook linjen, vil hyppigst anvendte kommandoer være grupperet på en måde, som gør dem hurtigere at tilgå, og undgår lange menuer og uoverskuelige værktøjslinjer.

Notebook linjen er tilgængelig i Writer, Calc og Impress. Brugergrænsefladen har nu flere forskellige layouts. To elementer i menuen Vis kontrollerer notebook linjen: Værktøjslinje layout ogNotebook linjen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg menuen Vis - Værktøjslinjens udseende - Notebookbar


Brugergrænsefladens udseende

Valget for toolbar layout definerer hvilke elementer i brugergrænsefladen der er synlige. De tilgængelige layouts er:

Når brugeren aktiverer yderligere værktøjslinjer, gemmes informationen i brugerprofilen. Hvis brugeren senere vender tilbage til denne tilstand, vil programmet derfor huske hvilke værktøjslinjer der er aktiveret.

Tilgængelige Notebook-linje tilstande

Noteikon

I tilstanden Faneblade er menulinjen som standard skjult. For at vise menulinjen kan du klikke på “≡”-ikonet i øverste venstre hjørne at vinduet og vælge Menulinje.


Tipikon

Ikonerne i Notebook værktøjslinjen kan justeres i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice - Vis - Notebook Værktøjslinje .


Noteikon

Værktøjslinjen Notebook kan ikke tilpasses.


Advarselsikon

Den nuværende version (LibreOffice 6.1) af Værktøjslinjen Notebook er implementeret i modulerne Writer, Calc og Impress. Ændring af indstillingerne for Notebook værktøjslinjen i et modul, vil også være gældende i andre moduler.