Gitter og hjælpelinjer

Skift synlighed af gitterpunkter og hjælpelinjer som hjælp til flytning af objekter og præcis positionering på det nuværende ark.

Vis gitter

Viser eller skjuler gitterlinjer, som du kan bruge til at justere objekter, såsom grafik på en side.

Fastgør til gitter

Justerer automatisk objekter til lodrette eller vandrette gitterlinjer. For at overskrive denne funktion skal du holde nede mens du trækker et objekt.

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

LibreOffice opretter stiplede hjælpelinjer, som strækker sig ud over feltet med det markerede objekt og dækker hele arbejdsområdet for derved at hjælpe dig med at placere objektet.

Ikon

Hjælpelinjer ved flytning